IDEA KIELCE: Kalendarz

plik foto id: 1400800099

Kalendarz Rady Miasta Kielce

plik foto id: 1400856638

Rada Miasta Kielce

Rynek 1, pok. 110A
25-303 Kielce
tel. 41 36 76 110

Najbliższe 7 dni:

Data spotkania Godzina spotkania Temat
1 2020-06-02 11:00 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - POSIEDZENIE ODWOŁANE

Miejsce:
2 2020-06-02 12:00 Wspólne posiedzenie Komisji Finansów Publicznych z Komisją Rewizyjną - W SYSTEMIE TELEKONFERENCJI

Miejsce: POSIEDZENIE W SYSTEMIE TELEKONFERENCJI
3 2020-06-03 11:00 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - W SYSTEMIE TELEKONFERENCJI

Miejsce: POSIEDZENIE W SYSTEMIE TELEKONFERENCJI
4 2020-06-04 13:00 Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
(czytaj więcej)
Miejsce: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1
5 2020-06-05 13:30 Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - POSIEDZENIE ODWOŁANE

Miejsce: POSIEDZENIE ODWOŁANE

W przypadku niezaplanowanych, a ważnych spraw wynikających z codziennego funkcjonowania miasta, kalendarz może ulegać zmianie.